Cyrsiau Bryn a Mynydd

[kadence_slider id=”459″] Mae Aim Higher yn gosod cyrsiau ar gyfer grwpiau ac unigolion.

Mae ein cyrsiau yn canolbwyntio ar yr ochr ymarferol  a’r damcaniaeth yn cael ei osod mewn ffordd cyfeillgar a phroffesiynol.

Croesawu medrau gwahanol

Rydym yn croesawu unigolion gyda medrau a gallu gwahanol. Yn aml iawn mae pobl sy’n cyrraedd fel cwsmeriaid yn gadael fel ffrindiau! Mae ein hyfforddwyr i gyd yn byw yn  Eryri, meant yn meddu trwydded i gynnal y cwrs ac hefyd meant yn meddu cymhwyster cymorth cyntaf.

  • Sgiliau mynydda
  • Sgiliau bryn
  • Sgiliau mordwyo
  • Sgiliau gaeaf
  • Grwpiau ac unigolion preifat
  • Cyrsiau paratoi i’r lluoedd arfog

Cwestiynau?

Ewch o amgylch ein safle a  cysylltwch  a ni am rhywbeth arbennig neu unigryw.