Cyrsiau mewn sgiliau Bryn a Mynydd yn Eryri

Eryri


Mae Aim Higher yn gosod cyrsiau ar gyfer grwpiau ac unigolion.

Mae ein cyrsiau yn canolbwyntio ar yr ochr ymarferol  a’r damcaniaeth yn cael ei osod mewn ffordd cyfeillgar a phroffesiynol.

Croesawu medrau gwahanol

Rydym yn croesawu unigolion gyda medrau a gallu gwahanol. Yn aml iawn mae pobl sy’n cyrraedd fel cwsmeriaid yn gadael fel ffrindiau! Mae ein hyfforddwyr i gyd yn byw yn  Eryri, meant yn meddu trwydded i gynnal y cwrs ac hefyd meant yn meddu cymhwyster cymorth cyntaf.

  • Sgiliau mynydda
  • Sgiliau bryn
  • Sgiliau mordwyo
  • Sgiliau gaeaf
  • Grwpiau ac unigolion preifat
  • Cyrsiau paratoi i’r lluoedd arfog

Cwestiynau?

Ewch o amgylch ein safle a  cysylltwch  a ni am rhywbeth arbennig neu unigryw.