Adventure Club success! Llwyddiant Clwb Antur!

posted in: Latest news | 0

Over 50 children attended our Adventure Club over four days! We went for walks, found wildlife, looked at nature, bees, flowers, built dens and shelters, made fires and cooked marshmallows, learnt about local history, growing vegetables, fruit and made someĀ arts and crafts!! Thanks to everyone for attending, we have more dates over the Summer Holidays.

Yn ystod Hanner Tymor daeth drost 50 o blant i Clwb Antur Aim Higher. Roedd hi’n bleser llwyr cael nhw yna a dim trafferth o gwbl. Aethom am dro pob diwrnod (haul yn helpu) a darganfod natur, hanes, anifeiliaid, gwenyn, cartref tylluan a Cnocell y Coed, dysgu am llysiau, blodau ac ailgylchu heb son am wneud marc llyfrau natur, adeiladu lloches,planu hadau,gwneud tan a bwyta marshmallows! Diolch i’r rhieni i gyd am ddod a’r plant yno

.20160531_091551 20160531_093000 20160531_125106 20160602_101355