Rhyd Ddu a'r Wyddfa (17/06/2022)

Buom yn arwain grwpiau ysgol i fyny'r Wyddfa a hefyd o amgylch ardal Rhyd Ddu yr wythnos hon. Roedd y tywydd ar ein hochr ni gyda heulwen ac ambell i cwmwl a oedd yn oeri'r aer

Rhyd Ddu a'r Wyddfa

Carnedd Gwenllian

Carnedd Gwenllian
(11/06/2022)

Heddiw buom yn arwain taith gerdded i Garnedd Gwenllian ar y Carneddau fel rhan o Ŵyl Gwenllian a gynhaliwyd ym Methesda. Mae’n dathlu’r Dywysoges Gwenllian, (Mehefin 1282...

Ffilmio Cwm Idwal

Ffilmio Cwm Idwal
(02/06/2022)

Roeddwn i allan yn gweithio i Heicio a Beicio Eryri heddiw yng Nghwm Idwal, yn cefnogi criw ffilmio oedd yn gweithio ar brosiect i S4C/BBC. Fel busnes lleol, mae cydweithio yn...

Cadwch mewn Cysylltiad!

*yn dangos yn ofynnol