Amdanom ni

Y cymhelliant y tu ôl i Anelu Aim Higher yw darparu gweithgareddau diogel, proffesiynol a chyfeillgar. Mae Stephen yn angerddol am ddarparu profiadau o ansawdd i bobl ac mae'n credu y dylai'r awyr agored cynnig cyfleoedd i bawb wrth barchu ein hamgylchedd, ein cymunedau a'r ardaloedd hardd sydd o'n gwmpas.

Mae mynyddoedd wedi bod yn rhan o fywyd Stephen ers dros 25 mlynedd. Mae ei brofiadau wedi ei arwain o'i ardal enedigol yn Bethesda, Gogledd Cymru i Alpau'r Swistir a Ffrainc, Norwy, Rwmania, rhannau eraill o Ewrop a hefyd ymhellach i ffwrdd gan gynnwys Canolbarth America.

Yn Arweinydd Mynydd Haf a Gaeaf cymwys yn ogystal â chyn Hyfforddwr Sgïo Milwrol trwy gyrfa yn yr Royal Marines, mae gan Stephen gyfoeth o brofiad. Fel Hyfforddwr Dringo Creigiau cymwys, gall Stephen gynnig amrywiaeth o brofiadau dringo dan do ac yn yr awyr agored. Mae'r holl staff sy'n gweithio i'r cwmni yn brofiadol, yn gymwysedig, wedi'u hyswirio ac mae ganddynt gymhwyster Cymorth Cyntaf.

Mae Anelu Aim Higher yn ddarparwr awdurdodedig o dan y Gwasanaeth Trwyddedu Gweithgareddau Antur (AALS), sy'n caniatau i ni gynnig gweithgareddau anturus i rai dan 18 oed gan gynnwys ysgolion, grwpiau ieuenctid, grwpiau sgowtiaid a theuluoedd.