Busnesau

Mae Anelu Aim Higher yn cynnig pecynnau pwrpasol i fusnesau sydd yn bositif a bythgofiadwy. Mae pob un busnes yn wahanol ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yng ngofynion pob pecyn. Rydym yn gallu cynnig y canlynol:

  • Neuadd gyda 175 sedd a chyfleusterau cyflwyno.
  • Ystafelloedd llai i ddal hyd at 50 person gyda chyfleusterau cyflwyno.
  • Lluniaeth ysgafn neu brydau poeth.
  • Amryw o weithgareddau yn cynnwys adeiladu rafft, cerdded mynyddoedd a diwrnodau sialens.
  • Gellir trefnu digwyddiadau mwy heriol hefyd lle gwneir defnydd o'r awyr agored.
  • Mae gweithgareddau ychwanegol ar gael fel Yoga, Pilates, iechyd corfforol yn ogystal â theithiau hanesyddol.
  • Elfen ganolog i rai pecynnau yw gwahodd darlithwyr neu siaradwr gwadd i'ch cymell. Gellir trefnu'r rhain yn ogystal â gweithgareddau arbennig fel Adar Ysglyfaethus.
  • Mae'n bosib trefnu rhaglen amrywiol i'ch cwmni wrth sicrhau bod eich anghenion yn cael eu cyflawni.
  • Mewn cydweithrediad â'n partneriaid mae'n bosib trefnu llety a thrafnidiaeth yn ogystal â phecyn bwyd a bwyd poeth gyda'r nos.

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.