Cyrsiau mynydda yn Eryri

O'n cyrsiau sgiliau mynydd a bryn i llywio a ddringo, mae ein holl gyrsiau ar gael trwy gydol y flwyddyn yn Eryri, Gogledd Cymru. Mae ein harweinwyr a'n hyfforddwyr yn brofiadol, yn gymwysedig, wedi'u hyswirio ac mae ganddyn nhw gymhwyster cymorth cyntaf. Os nad yw ein dyddiadau agored yn cyfateb i'ch argaeledd yna cysylltwch â ni gan ein bod yn aml yn trefnu dyddiadau sy'n addas.Gallwch edrych ar ein tudalen dyddiadau cyrsiau i gwirio'n argaeledd yn gyflym.

Dyddiadau cyrsiau mynydd

Dyddiadau cyrsiau mynydd

Rydym yn cynnig dyddiadau agored neu cysylltwch â ni i drefnu dyddiadau sy'n addas!...

Mwy

Sgiliau mynydd yn Eryri

Sgiliau mynydd yn Eryri

Mae ein cwrs Sgiliau Mynydd yn ddewis delfrydol i gerddwyr sydd â diddordeb mewn trosglwyddo eu sgiliau cerdded i dir mwy mynyddig....

Mwy

Llywio yn Eryri

Llywio yn Eryri

Cyfle i wella eich sgiliau llywio ar ein cwrs undydd yn Eryri....

Mwy

Llywio nos

Llywio nos

Gyda llai o olau dydd ar gael i gwblhau eich teithiau cerdded, mae'r sgil o allu llywio mewn tywyllwch yn bwysig....

Mwy

Dringo yn Eryri

Dringo yn Eryri

Mae'r sesiwn blasu hanner diwrnod hon yn berffaith ar gyfer y rhai a hoffai roi cynnig ar ddringo creigiau...

Mwy

Sgiliau Bryn yn Eryri

Sgiliau Bryn yn Eryri

Mae ein cwrs sgiliau bryn yn Eryri wedi'i anelu at ddechreuwyr neu'r rheini sydd yn newydd i gerdded yn yr awyr agored....

Mwy