Sgiliau gaeaf Eryri

Mae ein cwrs sgiliau gaeaf yn Eryri wedi'i gynllunio i'ch helpu chi i gael siwrneiau mynydd mwy diogel pan fydd eira a rhew yn bresennol. Mae mentro allan i amgylchedd mynyddig y gaeaf yn dod â gwahanol heriau i amodau'r haf. Nid yn unig y mae'r tywydd yn tueddu i fod yn fwy llym ond mae'r gofynion corfforol hefyd yn fwy. Byddwn yn dangos i chi sut i gynllunio taith gaeaf, beth i'w wisgo a'i gario a sut i lywio yn y gaeaf wrth ddewis llwybrau diogel.Byddwn yn cwmpasu'r defnydd o dannedd dringo, caib rhew a sut i ddewis dillad ac offer gaeaf. Byddwch yn dysgu am gynllunio taith aeaf, tywydd gaeafol, a datblygu ymwybyddiaeth dda o amodau'r gaeaf a sut maen nhw'n effeithio arnom ni ar y mynyddoedd. Erbyn diwedd y cwrs byddwch chi'n teimlo'n hyderus i gael eich anturiaethau gaeaf eich hun!

Wedi'i leoli yng Ngogledd Cymru, bydd dyddiadau'r cwrs a'r manylion yn adlewyrchu'r tywydd a'r amodau gaeaf ar hyn o bryd.

Mae ein cyrsiau sgiliau gaeaf deuddydd yn Eryri fel arfer yn cyd-fynd ag amodau gaeaf mwy sefydlog lle mae'r trwch eira yn sylweddol ac yn llai tebygol o ddiflannu dros nos.

Dyma beth oedd Iwan o Caernarfon yn meddwl o'r cwrs undydd sgiliau gaeaf Eryri:

"Diwrnod allan gwych ar gwrs sgiliau'r gaeaf ac yn addysgiadol iawn. Llawer mwy hyderus yn taclo mynyddoedd yn y gaeaf a chramponau a defnyddio caib rhew. Argymell yn fawr"

Sgiliau gaeaf Eryri


Yn addas i

 • Oedolion
 • Unigolion
 • Grwpiau
 • Cerddwyr mynydd haf

Cyrsiau yn cynnwys

 • Tystysgrif Presenoldeb
 • Offer technegol
 • Rhestr offer a cyngor cyfeillgar
 • Offer diogelwch grŵp
 • Hyfforddwr cymwys, yswiriedig a phrofiadol

Crynodeb o’r cwrs

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Hyd y cwrs

1 diwrnod

Cost y cwrs

£70

Cymhareb cwrs

1:6

Yr amser sy’n ofynnol

1 - 2 days

Argaeledd

Gofynnwch os gwelwch yn dda


Dyddiadau

Dyddiad Cwrs Pris

Dewis dyddiad cwrs & archebu nawr!

Please enquire for dates!


Disgrifiad o’r cwrs

Un diwrnod sgiliau sgiliau gaeaf Dyddiadau cwrs Eryri - i'w gadarnhau

Dau ddiwrnod sgiliau gaeaf Dyddiau cwrs Eryri - i'w gadarnhau

Cysylltwch â ni os nad yw dyddiadau ein cyrsiau yn cyfateb i'ch calendr gan ein bod yn aml yn trefnu dyddiadau amgen neu gyrsiau pwrpasol i adlewyrchu'r tywydd presennol.

Mae helmed, caib rhew a llogi cramponau wedi'u cynnwys yn y pris. Bydd angen eich esgidiau gaeaf eich hun arnoch chi.

Cysylltwch â ni i gael cyngor os ydych chi'n ansicr.

Mae angen lefel rhesymol o ffitrwydd ar gyfer y cwrs hwn a dylech fod â phrofiad o gerdded mynydd yn yr haf.

Nodyn: Mae ein holl staff yn byw yn Eryri, yn gymwys, wedi'u hyswirio, yn brofiadol ac yn meddu ar gymwysterau cymorth cyntaf cyfredol.

Amserlen y cwrs

 1. Cyfarfod 9yb (o dan do diwrnod cyntaf)
 2. Trafod offer, dillad, tywydd, gweithdrefnau argyfwng a mordwyo. Bydd ymwybyddiaeth eira a chynllunio taith gerdded aeafol yn cael eu trafod.
 3. Gosod a defnyddio offer gaeaf yn gywir
 4. Taith i dir mynyddig i ymarfer sgiliau gaeaf.
 5. Adborth. Bydd y cwrs yn gorffen oddeutu 5yh.

Mae'r holl amserau ar y mynydd yn rhai bras.

Anfonir manylion llawn ar ôl derbyn eich ffurflen archebu a'ch taliad.

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho

POLISÏAU PREIFATRWYDD, CWCIS A GDPR

Lawrlwytho