Sgiliau gaeaf Yr Alban

Mae ein cyrsiau sgiliau gaeaf deuddydd yn yr Alban fel arfer wedi'u lleoli o amgylch Cairngorm a'r Northern Corries ger Aviemore. Mae'r rhain yn gyrsiau gwych ar gyfer ymgolli yn amgylchedd y gaeaf ond gall mynyddoedd yr Alban hefyd fod yn lleoedd heriol lle gallwch ddod ar draws tymerhoedd is na sero yn rheolaidd, gwyntoedd cryfion a bron i ddim gwelededd!

Mae mentro allan yn ystod y gaeaf yn dod â gwahanol heriau i amodau'r haf a lle mae'r gofynion corfforol yn fwy. Byddwn yn dangos i chi sut i gynllunio taith gaeaf, beth i'w wisgo a'i gario a sut i lywio yn y gaeaf wrth ddewis llwybrau diogel. Byddwn yn cwmpasu'r defnydd o gramponau, bwyell iâ a sut i ddewis dillad ac offer gaeaf. Byddwch chi'n dysgu am gynllunio taith gerdded yn y gaeaf, tywydd gaeafol, a datblygu ymwybyddiaeth dda o amodau'r gaeaf a sut maen nhw'n effeithio ar gerddwyr ar y mynyddoedd. Bydd ymwybyddiaeth eirlithriad yn thema gyson mewn theori ac ymarfer. Erbyn diwedd y cwrs byddwch chi'n teimlo'n hyderus i gael eich anturiaethau gaeafol eich hun!

Dyma beth oedd Sion o Gaerdydd yn meddwl o'r cwrs sgiliau gaeaf yn Yr Alban:

"Penwythnos wych yn yr Alban ar y cwrs sgiliau gaeaf! Mae Stephen yn dywysydd sy'n llawn gwybodaeth a brwdfrydedd am ei grefft. Pleser oedd mynd ar y cwrs, a dwi'n gobeithio mynd eto!"

Sgiliau gaeaf Yr Alban


Yn addas i

 • Oedolion
 • Unigolion
 • Grwpiau
 • Cerddwyr mynydd haf rheolaidd

Cyrsiau yn cynnwys

 • Trafnidiaeth yn ystod y cwrs
 • Tystysgrif Presenoldeb
 • Offer technegol
 • Rhestr offer a cyngor cyfeillgar
 • Offer diogelwch grŵp
 • Hyfforddwr cymwys, yswiriedig a phrofiadol

Crynodeb o’r cwrs

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Hyd y cwrs

2 diwrnod

Cost y cwrs

£150

Cymhareb cwrs

1:6

Yr amser sy’n ofynnol

2 days

Argaeledd

Gofynnwch os gwelwch yn dda


Dyddiadau

Dyddiad Cwrs Pris

Dewis dyddiad cwrs & archebu nawr!

Please enquire for dates!


Disgrifiad o’r cwrs

Cysylltwch â ni os nad yw dyddiadau ein cyrsiau yn cyfateb i'ch calendr gan ein bod yn aml yn trefnu dyddiadau amgen neu gyrsiau pwrpasol i adlewyrchu'r tywydd presennol.

Mae helmed, caib rhew a llogi cramponau wedi'u cynnwys yn y pris. Bydd angen eich esgidiau gaeaf eich hun arnoch chi.

Cysylltwch â ni i gael cyngor os ydych chi'n ansicr.

Mae angen lefel rhesymol o ffitrwydd ar gyfer y cwrs hwn a dylech fod â phrofiad o gerdded mynydd yn yr haf.

Nodyn: Mae ein holl staff yn byw yn Eryri, yn gymwys, wedi'u hyswirio, yn brofiadol ac yn meddu ar gymwysterau cymorth cyntaf cyfredol.

Amserlen y cwrs

 1. Cyfarfod 9yb (o dan do diwrnod cyntaf)
 2. Trafod offer, dillad, tywydd, gweithdrefnau argyfwng a mordwyo. Bydd ymwybyddiaeth eira a chynllunio taith gerdded aeafol yn cael eu trafod.
 3. Gosod a defnyddio offer gaeaf yn gywir
 4. Taith i dir mynyddig i ymarfer sgiliau gaeaf.
 5. Adborth. Bydd y cwrs yn gorffen oddeutu 5yh pob diwrnod

Mae'r holl amserau ar y mynydd yn rhai bras.

Anfonir manylion llawn ar ôl derbyn eich ffurflen archebu a'ch taliad.

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho

POLISÏAU PREIFATRWYDD, CWCIS A GDPR

Lawrlwytho