Cyrsiau

Sgiliau Bryn

Sgiliau Bryn

Mae’r cwrs wedi ei anelu at bobl sydd newydd ddechrau cerdded bryniau neu'r iseldir. Mae diogelwch wrth gerdded bryniau yn ein galluogi i fwynhau’r profiad i’r eithaf. Mae ein cwrs dau...

Mwy

Sgiliau Mynydd

Sgiliau Mynydd

Mae ein cyrsiau sgiliau mynydd yn addas i bobl sydd eisiau trosglwyddo eu profiad yn cerdded i diroedd mwy cymhleth a heriol. Rydym yn anelu i dreulio cymaint o amser â phosib allan ar y...

Mwy

Sgiliau Gaeaf

Sgiliau Gaeaf

Cyflwyniad i gerdded yn ystod y gaeaf ym mynyddoedd Eryri. Ffordd wych o ddysgu'r sgiliau hanfodol ar gyfer mentro i amodau mynyddig y gaeaf. Y nifer fwyaf o bobl ar ein cwrs fydd 6. Mae hyn yn rhan...

Mwy

Wyllt Grefft

Wyllt Grefft

Ymunwch â ni am brofiad wyllt grefft tair awr lle byddwch chi'n dysgu amdan clymau, creu lloches, cyrchu pren a thanwydd, cynnau tân gan ddefnyddio gwahanol ddulliau a chreff cyllell syml!...

Mwy

Llywio

Llywio

Mae ein cyrsiau llywio wedi eu dylunio i sicrhau bod eich hyder yn codi wrth ddarllen map a defnyddio cwmpawd yn annibynnol....

Mwy

Dringo

Dringo

Diwrnod hanner, gwych allan yn dringo, abseilio a dysgu sgiliau newydd....

Mwy