Yr Alban

Cyfle i cael profiad o fynyddoedd yr Alban ar eu gorau a chynyddu eich gwybodaeth am gerdded yn y gaeaf gyda'n cwrs Sgiliau Gaeaf yr Alban. Mae amodau gaeafol yn heriol ond gall hefyd roi profiadau mwyaf cofiadwy yn y mynyddoedd i ni. Yn ystod y dau ddiwrnod byddwch yn dysgu am gynllunio, dillad ac offer, tywydd gaeafol, rhagolygon eirlithriadau, llywio a dewis llwybr diogel yn ogystal â mwynhau tirwedd unigryw mynyddoedd yr Alban.


Yn addas i

  • Cerddwyr sydd eisiau profiad o mynyddoedd Yr Alban yn ystod y gaeaf.
  • Cerddwyr sydd eisiau dysgu sut i gynllunio taith ym mynyddoedd Yr Alban yn ystod y gaeaf.
  • Cerddwyr sy eisiau dysgu'r sgiliau hanfodol er mwyn cerdded yn ddiogel yn ystod y gaeaf.

Cyrsiau yn cynnwys

  • Trafnidiaeth
  • Sesiwn nos ychwanegol / darlith
  • Offer technegol
  • Rhestr offer a cyngor cyfeillgar
  • Offer diogelwch grŵp
  • Hyfforddwr cymwys, yswiriedig a phrofiadol

Crynodeb o’r cwrs

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Hyd y cwrs

2 diwrnod

Cost y cwrs

£160

Cymhareb cwrs

1:6

Yr amser sy’n ofynnol

2 diwrnod

Argaeledd

Gofynnwch os gwelwch yn dda


Calendr

Dyddiad dechrau’r cwrs

Basged siopau

Mae eich basged siopau yn wag...

Disgrifiad o’r cwrs

2 ddiwrnod yn cerdded yn rhai o'r golygfeydd gorau yn yr Alban, gan wella'ch gwybodaeth am sut i gynllunio a mwynhau amgylchedd y gaeaf yn ddiogel.Byddwch yn dysgu am ragolygon tywydd y gaeaf, ymwybyddiaeth eirlithriad, dillad, offer a llywio. Bydd y theori hefyd yn sefyll y prawf dros dau ddiwrnod wrth i ni gerdded ym mynyddoedd yr Alban.

Gyda'r dechrau cynnar a'r gorffeniadau hwyr, ni ddylid cymryd amgylchedd yr Alban yn ysgafn ond mae hefyd yn cynnig profiadau anhygoel a chofiadwy! Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer y rhai sydd wedi bod yn cerdded mynyddoedd yn rheolaidd, sydd wedi bod ar ein cwrs Cerdded Gaeaf Cymru o'r blaen neu sydd â phrofiad o gerdded yn y gaeaf, efallai gyda chramponau a caib rhew. Os ydych chi'n ansicr, cysylltwch â ni i drafod y cwrs cyn archebu.

Nid oes unrhyw fwyd na llety wedi'i gynnwys yng nghost y cwrs.

Mae trafnidiaeth o fewn oriau y cwrs wedi ei cynnwys.

Mae offer diogelwch technegol wedi'i gynnwys yng nghost y cwrs ond bydd angen i chi ddarparu'ch esgidiau cerdded gaeaf eich hun.

Fe'ch cynghorir i ddod â'ch dannedd dringo a'ch caib rhew eich hun ond mae gennym rai y gallwch eu defnyddio trwy gydol y cwrs.

Bydd yr union leoliad yn amrywio yn dibynnu ar yr amodau cyfredol. Mae'r gaeafau ar draws mynyddoedd y DU wedi dod yn anrhagweladwy iawn ac mae'r hyn a oedd unwaith yn tymor rhesymol sefydlog a rhagweladwy o'r flwyddyn wedi dod i'r gwrthwyneb. Mae dyddiadau ein cyrsiau yn adlewyrchu hyn felly byddwn yn postio dyddiadau ac argaeledd cyrsiau cyn gynted ag y byddwn yn hyderus bod gwir amodau gaeaf yr Alban yn eu lle.

Nodyn: Mae ein holl arweinyddion yn brofiadol, gyda'r cymhywsterau priodol ac yn awyddus i ddarparu’r profiadau gorau posib i chi tra’n sicrhau eich diogelwch.

Amserlen y cwrs

Diwrnod 1

Cyfarfod mewn lleoliad o amgylch ardal Aviemore. Bydd hyn yn cael ei gadarnhau ym manylion eich cwrs.

Trafodaeth ynghylch cynllunio, rhagolygon y tywydd, risg eirlithriad, dewis llwybr addas, anafiadau tywydd oer a gwirio dillad ac offer.

Taith gerdded mynydd, dysgu ac adolygu sgiliau cerdded sylfaenol y gaeaf a symud dros dir y gaeaf.

Ar ddiwedd y dydd byddwn yn cyfarfod mewn caffi lleol ar gyfer te / coffi a chacen ac yna darlith neu drafodaeth fer gyda'r nos ac yna'n cynllunio taith gerdded drannoeth.

Diwrnod 2

Ar ôl brecwast cynnar rydyn ni'n mynd allan am ein hail ddiwrnod o gerdded. Byddwn yn edrych ar ehangu ein sgiliau cerdded. Bydd llywio, dewis llwybr ac ymwybyddiaeth eirlithriad yn themâu cyson trwy gydol y dydd.

Ar ddiwedd y dydd byddwn yn cyfarfod mewn caffi ar gyfer te / coffi a chacen ac yna darlith neu drafodaeth fer gyda'r nos ac yna'n cynllunio taith gerdded drannoeth. Rydyn ni bob amser yn cynnwys rhai pynciau a gwybodaeth diddordeb cyffredinol yn ein darlithoedd fel enwau lleoedd yr Alban, hanes neu fywyd gwyllt fel ein bod ni'n dysgu am y dirwedd wych rydyn ni'n teithio ar ei thraws ac yn ei gwerthfawrogi.

Mae'r holl amseriadau ar y mynydd yn rhai bras.

Anfonir manylion llawn ar ôl derbyn eich ffurflen archebu a'ch taliad.

Darllenwch neu lawrlwythwch ein telerau ac amodau.

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho

POLISÏAU PREIFATRWYDD, CWCIS A GDPR

Lawrlwytho


Lluniau