Dringo

Diwrnod gwych allan yn dringo, abseilio a dysgu sgiliau newydd. Bydd eich hyfforddwr yn sicrhau eich bod chi'n profi dringo yn yr awyr agored yn ddiogel, i gyd o fewn harddwch Gogledd Cymru! Y nifer fwyaf o bobl ar ein cwrs fydd 4. Mae hyn yn rhan o mesurau diogelwch ychwanegol a gyflwynwyd gennym i adlewyrchu'r cyfnod Covid-19.


Yn addas i

 • Bobl sy'n dymuno dringo ac abseilio am y tro cyntaf.
 • Bobl sydd eisiau dysgu sgiliau a dealltwriaeth newydd.
 • Grwpiau bach neu deuluoedd.

Cyrsiau yn cynnwys

 • Offer technegol
 • Trafnidiaeth lle bod angen
 • Rhestr offer a cyngor cyfeillgar
 • Offer diogelwch grŵp
 • Hyfforddwr cymwys, yswiriedig a phrofiadol

Crynodeb o’r cwrs

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Hyd y cwrs

1 diwrnod

Cost y cwrs

£40

Cymhareb cwrs

1:4

Yr amser sy’n ofynnol

1 diwrnod.

Argaeledd

Ia


Calendr

Dyddiad dechrau’r cwrs

Dechrau: 30 Jul 2020 - ( 1 diwrnod )

Dechrau: 30 Aug 2020 - ( 1 diwrnod )


Basged siopau

Mae eich basged siopau yn wag...

Disgrifiad o’r cwrs

Dewch i gael diwrnod llawn antur yn dysgu dringo yn harddwch Gogledd Cymru! Dechreuwn yn y bore gyda'r pethau syml i sicrhau bod gennych sylfaen dda yn y sgiliau sy'n ofynnol i ddechrau dringo'n ddiogel. Bydd hyn yn cynnwys y dillad a'r offer sy'n ofynnol hyd at yr ystyriaethau amgylcheddol, dewis a gofal rhaffau, gwahanol glymau, systemau a dulliau dringo.

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer y rhai nad oes ganddynt lawer o wybodaeth neu brofiad am ddringo, sy'n ddechreuwyr neu a allai fod wedi dringo o'r blaen ac sy'n dymuno cael diweddariad trylwyr!

Y nifer fwyaf o bobl ar ein cwrs fydd 4. Mae hyn yn rhan o mesurau diogelwch ychwanegol a gyflwynwyd gennym i adlewyrchu'r cyfnod Covid-19.

Gallwn deilwra'r cwrs i weddu i'ch uchelgeisiau ac mae magu hyder yn rhan fawr o'r diwrnod. Bydd eich hyfforddwr yn galonogol, yn gymwynasgar ac yn brofiadol i sicrhau eich bod yn cael y gorau o'r dydd!

Mae ein holl gyrsiau dringo wedi'u lleoli yn ardaloedd Llanberis neu Dyffryn Ogwen ond efallai y byddwn hefyd yn newid y lleoliad i weddu i'r tywydd ar y diwrnod.

Y nifer fwyaf o bobl ar ein cwrs fydd 4. Mae hyn yn rhan o mesurau diogelwch ychwanegol a gyflwynwyd gennym i adlewyrchu'r cyfnod Covid-19.

Nodyn: Mae ein holl arweinyddion yn brofiadol, gyda'r cymhywsterau priodol ac yn awyddus i ddarparu’r profiadau gorau posib i chi tra’n sicrhau eich diogelwch.

Amserlen y cwrs

 • Cyfarfod a chyfarch am 9.30yb
 • Dringo ac abseilio
 • Gorffen tua 1yh

Yr holl offer technegol a diogelwch a ddarperir ganddo ni

Cysylltwch â ni am gyrsiau / diwrnodau preifat.

Anfonir manylion llawn ar ôl derbyn eich ffurflen archebu a'ch taliad.

Darllenwch neu lawrlwythwch ein telerau ac amodau.

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho

POLISÏAU PREIFATRWYDD, CWCIS A GDPR

Lawrlwytho


Adolygiadau o’r cwrs

Stephen made me feel totally safe throughout the day.So pleased I abseiled down that cliff!
Charlotte


Lluniau