LLYWIO NOS

Llywio nos

Gyda llai o olau dydd ar gael i gwblhau eich teithiau cerdded, mae'r sgil o allu llywio mewn tywyllwch yn bwysig


Yn addas i

  • Those wishing to gain experience of night navigation

Cyrsiau yn cynnwys

  • Trafnidiaeth yn ystod y cwrs
  • Tystysgrif Presenoldeb
  • Rhestr offer a cyngor cyfeillgar
  • Offer diogelwch grŵp
  • Hyfforddwr cymwys, yswiriedig a phrofiadol

Crynodeb o’r cwrs

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Hyd y cwrs

1 diwrnod

Cost y cwrs

£25

Cymhareb cwrs

1:6

Yr amser sy’n ofynnol

Tair awr

Argaeledd

Ia


Calendr

Dyddiad dechrau’r cwrs

Dechrau: 15 Dec 2020 - ( 1 diwrnod )

Dechrau: 14 Jan 2021 - ( 1 diwrnod )

Dechrau: 11 Feb 2021 - ( 1 diwrnod )


Basged siopau

Mae eich basged siopau yn wag...

Disgrifiad o’r cwrs

Gyda llai o olau dydd ar gael i gwblhau eich teithiau cerdded, mae'r sgil o allu llywio mewn tywyllwch yn bwysig. Bydd ein cwrs llywio NOS yn un sylfaenol am  tair awr ac yn eich cyflwyno i llywio nos ac yn rhoi hyder i chi gerdded yn ystod tywyllwch dros tir agored. Mae'r cwrs yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sydd wedi cwblhau naill ai ein cwrs llywio, ein cwrs sgiliau bryn neu fynydd neu rydych chi'n gallu defnyddio map a chwmpawd i gymryd cyfeirnod, mesur pellter a chynllunio taith syml. Rydym yn cwrdd am 6.30yh ym mhentref Bethesda. Anfonir y manylion llawn ar ôl i chi archebu. Uchafswm maint y grŵp fydd 6 +1 hyfforddwr. Byddwch hefyd yn derbyn tystysgrif am ddod!

Bydd y noson yn hamddenol iawn heb unrhyw bwysau i gael pethau'n iawn ac mae'n gyfle delfrydol i roi cynnig ar fordwyo nos o dan arweiniad arbenigol.

Nodyn: Mae ein holl arweinyddion yn brofiadol, gyda'r cymhywsterau priodol ac yn awyddus i ddarparu’r profiadau gorau posib i chi tra’n sicrhau eich diogelwch.

Amserlen y cwrs

  • Cyfarfod ym Methesda am 6.30yh
  • Taith i dir / bryniau lleol i ymarfer sgiliau llywio
  • Dychwelwch yn ôl i Fethesda erbyn 10yh fan bellaf.
  • Anfonir y manylion llawn ar ol archebu

 

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho

POLISÏAU PREIFATRWYDD, CWCIS A GDPR

Lawrlwytho