Llywio

Mae ein cyrsiau llywio wedi eu dylunio i sicrhau bod eich hyder yn codi wrth ddarllen map a defnyddio cwmpawd yn annibynnol.


Yn addas i

 • Rai sy'n dymuno codi hyder wrth ddefnyddio map a chwmpawd.
 • gerddwyr sydd eisiau dysgu sgiliau mordwyo gan gynnwys meddalwedd mapio cyfrifiadurol.
 • gerddwyr sydd eisiau ehangu a gwella eu sgiliau llywio.

Cyrsiau yn cynnwys

 • Trafnidiaeth yn ystod y cwrs
 • Rhestr offer a cyngor cyfeillgar
 • Offer diogelwch grŵp
 • Hyfforddwr cymwys, yswiriedig a phrofiadol

Crynodeb o’r cwrs

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Hyd y cwrs

1 diwrnod

Cost y cwrs

£65

Cymhareb cwrs

1:6

Yr amser sy’n ofynnol

1 diwrnod

Argaeledd

Ia


Calendr

Dyddiad dechrau’r cwrs

Dechrau: 14 Nov 2020 - ( 1 diwrnod )


Basged siopau

Mae eich basged siopau yn wag...

Disgrifiad o’r cwrs

Mae ein cyrsiau mordwyo wedi eu dylunio i godi eich hyder mewn defnyddio map a chwmpawd yn effeithiol. Yn ogystal byddem yn edrych ar ddulliau a sgiliau gwahanol o fordwyo. Mae ein hyfforddwyr yn profiadol ac yn mwy na pharod i darapru eu gwybodaeth yn ystod y cwrs.

Byddwn yn ymdrin â gwahanol fathau o fapiau, sumbolau, technegau, camu, amseru, strategaethau, llywio mewn tywydd gwael, technoleg mapio a dyfeisiau, beth i'w wneud pan fydd yn mynd o'i le a llawer mwy!

Cerdded tirwedd bryniog fyddem fel arfer ar y cyrsiau hyn ond yn ddibynnol ar brofiad y grŵp efallai awn ymhellach i dir mynyddig. Byddem yn croesi llwybrau, tir serth, gwlyb a chreigiog ar adegau. 

Mae'r cwrs yma yn addas i safon mordwyo isel hyd at weddol.

Y nifer fwyaf o bobl ar ein cwrs fydd 6. Mae hyn yn rhan o mesurau diogelwch ychwanegol a gyflwynwyd gennym i adlewyrchu'r cyfnod Covid-19.

 

Nodyn: Mae ein holl arweinyddion yn brofiadol, gyda'r cymhywsterau priodol ac yn awyddus i ddarparu’r profiadau gorau posib i chi tra’n sicrhau eich diogelwch.

Amserlen y cwrs

 1. Cyfarfod am 9yb (o dan do diwrnod cyntaf)
 2. 1 awr o theori.
 3. Trafod mapiau, offer, cynllunio, tywydd, prosesau argyfwng, mynediad a chadwraeth.
 4. Taith ar bryniau lleol i ymarfer mordwyo yn cynnwys dulliau gwahanol, amseru, dod o hyd i lwybrau a defnyddio map a chwmpawd yn effeithiol.
 5. Adborth. Cwrs yn gorffen oddeutu 5yh.

Mae amseroedd ar y mynydd yn rhai bras.

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau eraill a gostyngiadau grŵp.

Fydd manylion llawn yn cael eu gyrru allan ar ôl taliad llawn a chwblhau'r ffurflen.

Darllenwch neu lawrlwythwch ein telerau ac amodau.

 

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho

POLISÏAU PREIFATRWYDD, CWCIS A GDPR

Lawrlwytho


Adolygiadau o’r cwrs

Diwrnod gwych ar y Carneddau heddiw gyda Steve. Roedd y cwrs llywio yn wych. Dysgais lawer gyda map a chwmpawd ynghyd â gwybodaeth am y mynyddoedd a hanes lleol yr ardal. Byddwn yn argymell yn gryf archebu lle ar un o'r cyrsiau hyn y mae Steve yn ei redeg. Rwy'n edrych ymlaen at fynd ar yr un nesaf. Diolch Steve.
Dafydd

Cwrs gwych. Roeddwn ychydig yn nerfus i ddechrau gan nad oedd gen i unrhyw hyder wrth ddefnyddio map. Erbyn diwedd y cwrs roeddwn i'n "fwrlwm" ac yn teimlo'n ddigon hyderus i roi cynnig ar ddarllen mapiau yn y dyfodol. Roedd Stephen yn athro gwych; yn gymwynasgar, yn galonogol ac yn wybodus. Argymhellir yn gryf
Nia

Amazing day out with Stephen yesterday learning essential skills. We were out all day learning how to navigate with a map and compass whilst doing a beautiful walk. Stephen was also excellent in the lead up to the day out by keeping in touch, advising on areas to stay in, recommending a lovely bed and breakfast and even providing pick up service on arrival. All the little things added up to what has been a wonderful experience. I'm going away with lots more confidence on the mountains! Thank you Aim Higher!
Kala SN, England


Lluniau