• 28 + 29 Tachwedd

Sgiliau Bryn

Mae’r cwrs wedi ei anelu at bobl sydd newydd ddechrau cerdded bryniau neu'r iseldir.


Yn addas i

 • Rai sy'n dechrau cerdded yn annibynnol ar dir bryniog.
 • Cerddwyr sydd eisiau codi hyder wrth ddefnyddio sgiliau mordwyo ac wrth gynllunio taith.
 • Rai sydd eisiau dysgu ac ymarfer sgiliau newydd.

Cyrsiau yn cynnwys

 • Trafnidiaeth yn ystod y cwrs
 • Tystysgrif Presenoldeb
 • Rhestr offer a cyngor cyfeillgar
 • Offer diogelwch grŵp
 • Hyfforddwr cymwys, yswiriedig a phrofiadol

Crynodeb o’r cwrs

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Hyd y cwrs

2 diwrnod

Cost y cwrs

£120

Cymhareb cwrs

1:6

Yr amser sy’n ofynnol

2 ddiwrnod

Argaeledd

Ia


Calendr

Dyddiad dechrau’r cwrs

Dechrau: 28 Nov 2020 - ( 2 diwrnod )


Basged siopau

Mae eich basged siopau yn wag...

Disgrifiad o’r cwrs

Mae’r cwrs wedi ei anelu at bobl sydd newydd ddechrau cerdded bryniau neu’r rhai sydd gydag ychydig o wybodaeth ynglŷn â cherdded bryniau.

Efallai eich bod yn cerdded yn rheolaidd ond yn ansicr sut i gynllunio taith a sut i fordwyo neu'n ansicr ynglŷn â'r ffactorau gwahanol sydd yn codi wrth gerdded bryniau. Mae'r pwyslais ar yr ochr ymarferol a bydd digon o gyfle i ymarfer eich gwybodaeth newydd. Rydym yn anelu i'ch gwneud yn hyderus i gerdded yn annibynnol ar fryniau. Mae tystysgrif presenoldeb ar gael i'r cwrs yma.

Y nifer fwyaf o bobl ar ein cwrs fydd 6. Mae hyn yn rhan o mesurau diogelwch ychwanegol a gyflwynwyd gennym i adlewyrchu'r cyfnod Covid-19.

Nodyn: Mae ein holl arweinyddion yn brofiadol, gyda'r cymhywsterau priodol ac yn awyddus i ddarparu’r profiadau gorau posib i chi tra’n sicrhau eich diogelwch.

Amserlen y cwrs

Mae'r cwrs 2 ddiwrnod yn cynnwys y canlynol:

 1. Cyfarfod am 9yb.
 2. 1 awr o theori dan do.
 3. Trafod y ffactorau sydd yn effeithio ar gynllunio taith.
 4. Tywydd a’i effaith ar gerddwyr.
 5. Dillad ac offer.
 6. Mordwyo yn cynnwys mapiau a thechnoleg modern.
 7. Mynediad a chadwraeth.
 8. Cymorth cyntaf a gweithdrefnau argyfwng.
 9. Taith fryniau lleol tra'n trafod pynciau’r cwrs.
 10. Adborth a thrafodaeth.
 11. Bydd y cwrs yn gorffen oddeutu 5.30yh pob diwrnod.

Mae amseroedd ar y mynydd yn rhai bras.

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau eraill a gostyngiadau grŵp.

Fydd manylion llawn yn cael eu gyrru allan ar ôl taliad llawn a chwblhau'r ffurflen.

Darllenwch neu lawrlwythwch ein telerau ac amodau.

 

 

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho

POLISÏAU PREIFATRWYDD, CWCIS A GDPR

Lawrlwytho


Adolygiadau o’r cwrs

Cwrs gwych. Roeddwn ychydig yn nerfus i ddechrau gan nad oedd gen i unrhyw hyder wrth ddefnyddio map. Erbyn diwedd y cwrs roeddwn i'n "fwrlwm" ac yn teimlo'n ddigon hyderus i roi cynnig ar ddarllen mapiau yn y dyfodol. Roedd Stephen yn athro gwych; yn gymwynasgar, yn galonogol (heb fod yn nawddoglyd) ac yn wybodus. Argymhellir yn gryf
Nia

Newydd gwblhau diwrnod rhagorol gyda Stephen o Anelu Aim Higher. Ail cydio yn sgiliau cerdded presennol ac yn dysgu set newydd o sgiliau ymarferol ar gyfer cerdded yn y bryniau. Mae gan Stephen ffordd wych o ddysgu trwy wneud ac roedd yn gwmni gwych. Rwy'n teimlo cymaint yn fwy hyderus ynglŷn â chynllunio llwybrau a cherdded allan yn y bryniau nawr. Ni allaf ei argymell yn ddigon uchel- diolch yn fawr iawn Anelu!
Elizabeth


Lluniau