• 21 + 22 Tachwedd 2020

Sgiliau Mynydd

Mae ein cyrsiau sgiliau mynydd yn addas i bobl sydd eisiau trosglwyddo eu profiad yn cerdded i diroedd mwy cymhleth a heriol.


Yn addas i

 • Cerddwyr sydd eisiau trosglwyddo eu profiad i diroedd mwy cymhleth a heriol.
 • Bobl sydd yn awyddus i gael y sgiliau hanfodol i gerdded mynyddoedd Prydain yn annibynnol.
 • Pobl sy isio 2 ddiwrnod gwych ar y mynyddoedd!

Cyrsiau yn cynnwys

 • Trafnidiaeth yn ystod y cwrs
 • Tystysgrif Presenoldeb
 • Rhestr offer a cyngor cyfeillgar
 • Offer diogelwch grŵp
 • Hyfforddwr cymwys, yswiriedig a phrofiadol

Crynodeb o’r cwrs

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Hyd y cwrs

2 diwrnod

Cost y cwrs

£120

Cymhareb cwrs

1:6

Yr amser sy’n ofynnol

2 ddiwrnod

Argaeledd

Ia


Calendr

Dyddiad dechrau’r cwrs

Dechrau: 21 Nov 2020 - ( 2 diwrnod )


Basged siopau

Mae eich basged siopau yn wag...

Disgrifiad o’r cwrs

Mae ein cwrs Sgiliau Mynydd yn ddewis delfrydol i gerddwyr sydd â diddordeb mewn trosglwyddo eu sgiliau cerdded i dirwedd mynyddig. Mae'r cwrs yn addas i rhai sy gyda ychydig o brofiad cerdded yn yr awyr agored. Mae'r dau ddiwrnod yn ffordd wych o ddysgu'r sgiliau sylfaenol cywir ar gyfer cerdded y mynyddoedd yn fwy hyderus ac annibynnol.

Rydym yn sicrhau bod gennych ddigon o gyfleoedd i brofi ac ymarfer sgiliau newydd gan gynnwys defnyddio map a chwmpawd. Mae tystysgrif presenoldeb gan Anelu ar gael am y cwrs yma.

Y nifer fwyaf o bobl ar ein cwrs fydd 6. Mae hyn yn rhan o mesurau diogelwch ychwanegol a gyflwynwyd gennym i adlewyrchu'r cyfnod Covid-19.

Nodyn: Mae ein holl arweinyddion yn brofiadol, gyda'r cymhywsterau priodol ac yn awyddus i ddarparu’r profiadau gorau posib i chi tra’n sicrhau eich diogelwch.

Amserlen y cwrs

 • Cyfarfod 9yb diwrnod cyntaf 
 1. Trafod y ffactorau sydd yn effeithio ar gynllunio taith ar fynydd gan gynnwys tywydd, dillad a pheryglon.
 2. Datrys problemau a chynllunio taith drwy dir mynyddig.
 3. Mynediad a chadwraeth, cymorth cyntaf a gweithdrefnau argyfwng.
 4. Llywio yn cynnwys mapiau ac offer technegol.
 5. Taith i mewn i dir mynyddig sy'n cynnwys trafod ac ymarfer themâu'r cwrs.
 6. Diwrnod  yn gorffen oddeutu 5yh gydag adborth a thrafod elfennau'r ail ddiwrnod.

Bydd Diwrnod 2 yn barhad o bynciau'r cwrs o fewn taith fynyddig wrth fwynhau rhai o'r golygfeydd gorau yn Eryri!

Mae amseroedd ar y mynydd yn rhai bras.

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau eraill a gostyngiadau grŵp.

Fydd manylion llawn yn cael eu gyrru allan ar ôl taliad llawn a chwblhau'r ffurflen.

Darllenwch neu lawrlwythwch ein telerau ac amodau.

 

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho

POLISÏAU PREIFATRWYDD, CWCIS A GDPR

Lawrlwytho


Adolygiadau o’r cwrs

Wedi treulio dau ddiwrnod gyda Steve a'i dîm yn gwneud cwrs sgiliau mynyddoedd - roedd popeth amdanyn nhw o'r dechrau i'r diwedd yn dda iawn. Yn wybodus, yn gyfeillgar ac yn gefnogol bob cam o'r ffordd - byddwn yn bendant yn eu hargymell a byddaf yn bendant yn eu defnyddio eto.
Matt

Diolch am yr hyfforddiant gwych! Ddaru ni fwynhau'r cwrs yn fawr a ddoe rhoddwyd yr sgiliau hynny i ymarfer trwy gynllunio, llywio a gyrraedd Glyder Fawr. Roeddem wrth ein bodd! Byddwn ni'n ôl ar gyfer y cwrs sgiliau gaeaf !!
Sophie a Chris

Dau ddiwrnod gwych ar gwrs sgiliau mynydd hefo Stephen. Addasodd y dysgu i weddu sgiliau pob unigolyn o fewn y grŵp. Gwnaeth hyn mewn ffordd gyfeillgar a gwybodus gyda'r lefel gywir o her.
Paul

Mynychais gwrs sgiliau mynydd yr wythnos hon gyda Stephen. Wedi dysgu digon o dechnegau ymarferol da ar lywio, cynllunio llwybrau, ac aros yn ddiogel yn y mynyddoedd. Mae pob un yn cael ei roi mewn modd tawel, heb farn. Dyn pleserus iawn a chwmni da. Byddwn yn argymell y cwrs hwn i unrhyw un sy'n ceisio gwella eu sgiliau ac ennill hyder yn y mynyddoedd!
Allen

Dyn gwych, cwrs gwych, byddwn yn argymell i unrhyw un. Wedi cael amser gwych yn y mynyddoedd gyda phobl wych. Diolch i chi Steve.
Dawn


Lluniau