Gweithgaredd perffaith ar gyfer ffrindiau, teuluoedd a grwpiau bychain.

Wyllt Grefft

Ymunwch â ni am brofiad wyllt grefft tair awr lle byddwch chi'n dysgu amdan clymau, creu lloches, cyrchu pren a thanwydd, cynnau tân gan ddefnyddio gwahanol ddulliau a chreff cyllell syml! Sgroliwch i lawr i ddysgu mwy ac i archebu'n hawdd ar-lein.


Yn addas i

 • Teuluoedd, ffrindiau a grwpiau bychain
 • Dysgu am lloches, cynnal tan ac sgiliau gwersylla
 • Cysylltu a natur a'r awyr agored

Cyrsiau yn cynnwys

 • Tystysgrif Presenoldeb
 • Rhestr offer a cyngor cyfeillgar
 • Offer diogelwch grŵp
 • Hyfforddwr cymwys, yswiriedig a phrofiadol

Crynodeb o’r cwrs

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Hyd y cwrs

1 diwrnod

Cost y cwrs

£40

Cymhareb cwrs

1:6

Yr amser sy’n ofynnol

3 awr

Argaeledd

Gofynnwch os gwelwch yn dda


Calendr

Dyddiad dechrau’r cwrs

Basged siopau

Mae eich basged siopau yn wag...

Disgrifiad o’r cwrs

Ymunwch â ni am brofiad wyllt grefft tair awr lle byddwch chi'n dysgu amdan clymau, creu lloches, cyrchu pren a thanwydd, cynnau tân gan ddefnyddio gwahanol ddulliau a chreff cyllell syml! Sgroliwch i lawr i ddysgu mwy ac i archebu'n hawdd ar-lein.Gweithgaredd perffaith ar gyfer ffrindiau, teuluoedd neu grwpiau bach. Dechreuwn trwy edrych ar y gwahanol fathau o lochesi a sut i ddewis y rhai mwyaf addas ac yna ymarfer clymu clymau cyn codi lloches. Yna byddwn yn trafod cyfraith cyllyll a'u defnydd cyn dechrau paratoi'r offer a'r deunyddiau sydd eu hangen i gwblhau ein lloches a chynnal tân.

Gall cychwyn tanau fod yn broses gyflym neu'n hir iawn ac yn flinedig! Byddwn yn dangos i chi'r dulliau effeithlon o ddod o hyd i ddeunyddiau a rhoi cychwyn ar eich tân. Mae yna wahanol ddulliau i gynnal tân a byddwn yn cwmpasu'r rhai mwyaf cyffredin. Ar ôl i ni gael tân a chysgod gallwn edrych ar sgiliau gwersylla wrth rostio marshmallows!

Yn ystod y sesiwn byddwn yn trafod arfer gorau wrth gynnal tanau yn yr awyr agored, diogelwch unigolion a grwpiau, gofalu am natur a sut orau i ddefnyddio'ch sgiliau newydd. Mae pob person hefyd yn cael tystysgrif i'w hatgoffa o'u profiad.

Fel rheol, cynhelir ein sesiynau rhwng 9.30yb a 12.30yh ond gallwn drefnu amseroedd arall sy'n addas i'ch grŵp.

Cysylltwch a ni am gostyngiad i pedwar person neu mwy.

Nodyn: Mae ein holl arweinyddion yn brofiadol, gyda'r cymhywsterau priodol ac yn awyddus i ddarparu’r profiadau gorau posib i chi tra’n sicrhau eich diogelwch.

Amserlen y cwrs

Mae ein lleoliad mewn safle preifat ym Methesda, Gogledd Cymru gydag unig ddefnydd o'r ardal. Mae yna barcio diogel ac mae'n daith gerdded fer o'r man parcio i'r goedwig.

 • Cyfarfod yn y man parcio
 • Taith fer i'r gwersyll
 • Sgwrs diogelwch
 • Gweithgareddau'r cwrs
 • Gorffen

Fel rheol, cynhelir ein sesiynau rhwng 9.30yb a 12.30yh ond gallwn drefnu amseroedd arall sy'n addas i'ch grŵp.

Mae angen o leiaf 2 berson arnom i gynnal sesiwn.

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau eraill a gostyngiadau grŵp.

Fydd manylion llawn yn cael eu gyrru allan ar ôl taliad llawn a chwblhau'r ffurflen.

Darllenwch neu lawrlwythwch ein telerau ac amodau.

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho

POLISÏAU PREIFATRWYDD, CWCIS A GDPR

Lawrlwytho


Adolygiadau o’r cwrs

Ni allwn argymell y profiad hwn yn ddigonol. O'r dechrau i'r diwedd, roedd Steve yn gofalu amdanom yn dda. Fe wnaeth groeso mawr i'm mab (9) a minnau (36) hyd yn oed yn yr amgylchiadau newydd hyn rydyn ni i gyd yn cael ein hunain gyda'r firws. Dysgodd y ddau ohonom gymaint o fewn yr amser er gwaethaf cael lefelau gwahanol iawn o brofiad. Roedd yn ennyn diddordeb y ddau ohonom ac yn bwysicaf oll yn hwyl fawr. Fe wnaethon ni ddysgu sgiliau ymarferol gydag arweiniad arbenigol, esboniadau gwybodus a phob un â diogelwch a chyfrifoldeb ar y blaen. Rydyn ni'n llawer mwy hyderus i fynd allan i'r gwyllt a gwneud rhywfaint o anturiaethus nawr! Diolch Steve!
Michael

Cefais fy hun a'm dau fachgen brofiad anhygoel ac roedd y profiad yn wych, fy ieuengaf yn 7 oed ac fe ymgysylltodd yn llwyr ag ef a dod â phethau i lawr i'w lefel. Byddwn yn bendant yn archebu rhywbeth arall gyda Steve yn y dyfodol wrth i ni i gyd yn awyddus i ddysgu mwy. Ni allwn ddiolch yn digon i Steve am ddiwrnod allan gwych!"
Anne

Roedd Steve yn wych o rhan gwybodaeth, cyfeillgarwch ac roeddem yn derbyn gofal go iawn. Mwynheais fy hun a fy nwy ferch y diwrnod yn aruthrol. Eisiau dod yn ôl eto a gwneud mwy, dysgu mwy ac adeiladu ar yr hyn a wnaethom heddiw. Lleoliad gwych a diwrnod wedi trefnu yn dda iawn. Argymell yn fawr.
Mark

Roedd hwn yn fore hollol hwyliog i'n teulu o bedwar. Cawsom brofiad cymysg o'r awyr agored a gwnaeth Stephen i ni i gyd deimlo'n gymwys. Mae'n athro amyneddgar a chymwynasgar. Roedd yn hyfryd dysgu ychydig am gefndir stephen hefyd.
Alison


Lluniau