Mae'r 15 Copa yn adnabyddus fel un o'r digwyddiadau anoddaf ar fynyddoedd ac mae'n ymgymeriad o ddifri. Ni ddylid tanamcangyfrif yr her ac mae llawer o bobl yn cwblhau'r pellter o fewn yr amserlen draddodiadol o 24 awr, ond mae llawer hefyd yn methu! Rydym yn cynnig yr her dros 24 awr i sicrhau eich bod yn cael y gorau o'r digwyddiad gwych hwn fydd cymorth ar gael trwy gydol yr her. Rydym yn croesi rhai copaon mawr ar hyd y ffordd gan gynnwys Crib Goch, Tryfan a Charnedd Dafydd. Bydd eich tywyswyr ar gyfer y digwyddiad yn lleol, yn wybodus a byddant yn sicrhau bod gennych y profiad gorau un o groesi mynyddoedd gwych yr Wyddfa, Glyderau a Carneddau wrth i chi ceisio fynd o'r copa cyntaf i'r olaf o fewn 24 awr!!

15 Copa


Yn addas i

  • Regular hill / mountain walkers who want a more serious challenge

Cyrsiau yn cynnwys

  • Trafnidiaeth yn ystod y cwrs
  • Tystysgrif Presenoldeb
  • Rhestr offer a cyngor cyfeillgar
  • Tywyswr gyda phrofiad, cymhwyster ac yswiriant
  • Offer diogelwch grŵp

Crynodeb o’r cwrs

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Hyd y cwrs

1 diwrnod

Cost y cwrs

£1180

Cymhareb cwrs

1:8

Yr amser sy’n ofynnol

1 diwrnod

Argaeledd

Gofynnwch os gwelwch yn dda


Calendr

Dyddiad dechrau’r cwrs

Basged siopau

Mae eich basged siopau yn wag...

Disgrifiad o’r cwrs

Mae her Cymru 3000au, a elwir hefyd yn '15 copa', yn dilyn llwybr ar draws rhai o'r mynyddoedd uchaf yng Ngogledd Cymru. Mae hon yn her ddifrifol ond hefyd yn un hyfryd a gwerth chweil. Byddwch yn teithio ar draws ochrau serth y mynyddoedd, cribau main a chopaon mynyddig llydan.  

Mae'r gost yn gyfradd ddydd gynhwysol sy'n golygu pan fyddwch chi'n archebu, mae'n cael ei archebu ar eich cyfer chi yn unig neu ar eich cyfer chi a hyd at 7 aelod ychwanegol o'ch grŵp. Mae hyn yn golygu, yn wahanol i gwmnïau eraill, ni fyddwn yn canslo eich archeb oherwydd niferoedd annigonol. Rydyn ni'n cadw ein cymarebau'n isel fel eich bod chi'n cael profiad personol o ansawdd ac p'un a ydych chi'n deithiwr unigol neu'n dod â rhai ffrindiau gyda chi, fe wnawn ni'n siŵr eich bod chi'n derbyn gofal. Mae gennym Wobr Llysgennad Aur Eryri ac rydym yn Arbenigwr Ymweliad â'r Wyddfa sy'n golygu ein bod wedi buddsoddi amser ac ymdrech i wella ein gwybodaeth fel eich bod chi'n cael profiad o'r radd flaenaf.

Nodyn: Mae ein holl arweinyddion yn brofiadol, gyda'r cymhywsterau priodol ac yn awyddus i ddarparu’r profiadau gorau posib i chi tra’n sicrhau eich diogelwch.

Amserlen y cwrs

Beth sydd wedi'i gynnwys

Diwrnod hyfforddi dewisol cyn y digwyddiad.
Tywyswyr lleol a phrofiadol trwy gydol y digwyddiad.
Cerbyd cymorth a gyrrwr pwrpasol
Tystysgrif presenoldeb.

Beth sydd wedi'i eithrio
Holl gostau a threuliau personol.

Brecwast a phrydau min nos.

Pecyn bwyd dyddiol

Llety

Mae'r holl amseriadau ar y mynydd yn rhai bras.

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau amgen a gostyngiadau grŵp.

Anfonir manylion llawn ar ôl derbyn eich ffurflen archebu a'ch taliad.

Darllenwch neu lawrlwythwch ein telerau ac amodau.

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho

POLISÏAU PREIFATRWYDD, CWCIS A GDPR

Lawrlwytho


Adolygiadau o’r cwrs

What a fantastic experience my sister and I had when we booked Aim Higher to complete the 15 Peaks challenge. Great communication from booking. We had such amazing motivational skills to keep us going, supplied with great food and drinks. We would never have been able to complete it otherwise. Steve's navigational skills were amazing the last few hours we could hardly see a few feet in front of us. A massive thank you for making this an event that we will always remember. We will let you know what next years challenge will be !!!
Zoe Perryman


Lluniau