Newyddion

Taith Elusen 40K

Taith Elusen 40K

(15/05/2022)

Taith gerdded 40K gyda grŵp yn codi arian i Hosbis Dewi Sant. Diwrnod gwych allan gyda'r tywydd cynnes yn ychwanegu at y profiad....

Llywio 7/5/22

Llywio 7/5/22

(07/05/2022)

Tywydd gwych ar gyfer ein cwrs llywio diweddaraf. Mwynhawyd golygfeydd godidog o'r Carneddau draw i'r Glyderau ac Ynys Môn. Er bod cymylau isel a...

Caru Eryri 2022

Caru Eryri 2022

(06/05/2022)

Roeddwn i allan yn cefnogi gwirfoddolwyr Cymdeithas Eryri heddiw fel rhan o ymgyrch Caru Eryri. Casglwyd sbwriel ar lwybr Llanberis ar yr Wyddfa o...

Sgiliau Mynydd 4/5/22

Sgiliau Mynydd 4/5/22

(04/05/2022)

Mwynhaodd Richard a Hazel gymysgedd o dywydd ar ein cwrs Sgiliau Mynydd i baratoi ar gyfer eu heriau cerdded pellter hir yn 2022. Roedd y Glyderau yn...

Diwrnod goroesi!

Diwrnod goroesi!

(03/05/2022)

Goroesi o fewn trychineb naturiol oedd y thema i’r disgyblion Bl5 a Bl6 hyn felly darparwyd diwrnod o weithgareddau goroesi yn cynnwys gwaith tîm,...

Llywio 30/4/22

Llywio 30/4/22

(30/04/2022)

Allan ar y Glyderau ar gyfer cwrs llywio preifat ddydd Sadwrn i ddysgu sgiliau newydd ac adnewyddu rhai presennol. Gan ddefnyddio amrywiaeth o fapiau...