Taith Parc Cenedlaethol

Falch iawn cael arwain y daith cerdded ar draws y Carneddau ar ran Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ddoe. Hwn oedd y diwrnod cyntaf o raglen wythnos...

Sadwrn prysur

Dydd Sadwrn prysur gyda Marty yn mynd â thair merch i fyny crib Gogleddol Tryfan, Sonia yn helpu ar daith gylchol o Cwm Idwal tra roeddwn i'n rhedeg...

Taith elusennol arfordirol  Ynys Mon

Ymdrech wych gan bawb yn codi arian ar gyfer Hosbis Dewi Sant ar y daith gerdded o Cemaes i Moelfre ddoe. Roedd y tywydd ar ein hochr ni gyda...

Tre Ceiri Medi 23

Tywydd sych i daith ysgol yn ardal Tre'r Ceiri wedyn ymweliad sydyn i Nant Gwrtheyrn....

Taith ysgol Yr Wyddfa

Diwrnod allan gwych gyda'r grŵp ysgol hwn. Dyma'r tro cyntaf i lawer o'r plant gyrraedd copa'r Wyddfa....

Yr Wyddfa 18 Medi

Diwrnod prysur ar Yr Wyddfa ond un llwyddiannus i'n grŵp ac i lawr cyn i'r glaw gyrraedd!...