Achrediad AA Covid-19 (17/07/2020)

Achrediad AA Covid-19

Mae cynllun asesu Hyderus COVID newydd yr AA yn cefnogi'r diwydiant lletygarwch a thwristiaeth i ailsefydlu ac ailadeiladu hyder defnyddwyr wrth i rannau o'r DU ddod allan o'r clo mawr. Rydym yn falch ein bod wedi derbyn yr achrediad ar ôl asesiad llym a manwl a oedd yn gofyn am gyflwyno asesiadau risg perthnasol, datganiadau dull, manylion ein prosesau mewn perthynas â Covid -19 a sut rydym yn cyfleu'r wybodaeth hon i gleientiaid a staff. Mae'n profi bod sefydliad allanol wedi asesu ein hymdrechion i gyfyngu ar drosglwyddo'r firws a gofalu am ein cleientiaid a'r cyhoedd.