Adroddiad amodau dan droed (13/12/2019)

Adroddiad amodau dan droed

Unwaith eto rydym wedi sicrhau'r contract i gynorthwyo Wardeiniaid Parc Cenedlaethol Eryri i ddarparu adroddiadau gaeaf ar amodau dan droed ar brif lwybrau'r Wyddfa. Dechreuon ni ym mis Tachwedd a byddwn yn parhau hyd at ddechrau mis Ebrill. Bob dydd Mawrth a dydd Gwener byddwn fel arfer yn dilyn llwybr Pen y Gwryd i'r copa ac yn ôl ac yn darparu adroddiad ar-lein am amodau presennol. Gallwch ddod o hyd i'r adroddiad yma. Yn yr un modd â phob gweithgaredd gaeaf neu awyr agored, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cynllunio'n dda, yn gwirio rhagolwg tywydd mynydd perthnasol a bod gennych werthfawrogiad gonest o'ch gallu. Mae yna lawer o adnoddau ar-lein ar gael fel Adventure Smart UK i'ch helpu chi i gynllunio neu gallwch archebu ar un o'n cyrsiau sgiliau gaeaf a mynydd ar gyfer 2020!


Adroddiad amodau dan droed Oriel