Alban - Sgiliau Gaeaf (23/02/2019)

Alban - Sgiliau Gaeaf

Am ein pecyn sgiliau gaeaf diweddaraf aethom tuag at Aviemore yn yr Alban. Mae mynydda'r Cairngorm yn agos i Aviemore ac mae'n cynnig opsiynau gwych ar gyfer hyfforddiant sgiliau gaeaf. Treuliwyd y noson gyntaf ar sesiwn theori, gwirio offer, dosbarthu helmedau a gosod cramponau. Ar ôl edrych ar y ragolygon tywydd ac eirlithiad, cytunwyd ar gynllun ar gyfer y diwrnod cyntaf.

Treuliwyd y diwrnod cyntaf yn dilyn sgiliau craidd y gaeaf a symudiad ar dir o dan eira. Fe wnaeth hyn ganiatáu i ni symud yn uwch a chyrraedd copa Cairngorm ac yna'n dychwelyd yn ddiogel wrth cwffio yn erbyn y gwyntoedd cryf!

Fe wnaethom fentro i mewn i Coire an t-Sneachda am yr ail ddiwrnod, gan arfarnu amodau wrth i ni fynd ond dod o hyd i iâ i wneud cynnydd pellach ar ein gwaith cramponau ac yn y pen draw i mewn i linell eira serth a arweiniodd ni i ardal y llwyfandir. Roedd opsiwn o chwilio am ardal posibl o dyllau eira a gwelsom rai tyllau eira a roddodd gyfle i ni drafod dethol, adeiladu a manteision tyllau eira. Wrth dychwelyd, roedd ein taith harwain ni o gwmpas cyrion y corrie ac yna i lawr ysgwydd y mynydd a oedd yn ddefnyddiol i drafod mordwyo'r gaeaf a thrafod peryglon.

Ar ein diwrnod olaf, fe wnaethom am taith gerdded goedwig lefel isel cyn mynd adref ar ôl ychydig ddyddiau prysur ond boddhaol yn yr Alban.


Alban - Sgiliau Gaeaf Oriel