Aled Hughes Diwrnod 5 (15/11/2019)

Aled Hughes Diwrnod 5

Aled Hughes Day 5 from Anelu Aim Higher on Vimeo.

Heddiw oedd y diwrnod olaf yn helpu cyflwynydd BBC Radio Cymru, Aled Hughes, i gyrraedd copa'r Wyddfa bum diwrnod yn olynol i godi arian ar gyfer BBC Plant Mewn Angen. Nid oedd Aled erioed wedi cerdded i gopa'r Wyddfa o'r blaen felly roedd y ffaith ein bod wedi cael amodau gaeafol am yr wythnos gyfan yn ei gwneud hyd yn oed yn fwy diddorol! Ar bob diwrnod byddai o leiaf dau westai gwahanol i fynd gyda Aled tra ar ddydd Gwener bydd gennym chwech. Yn ystod yr wythnos daeth y tywydd ag eira, cenllysg, glaw, gwelededd da a gwael, gwyntoedd rhwng 30 - 50 mya ac ar adegau hyd at 70 mya, llwybrau troed rhewllyd yn gofyn am ddefnyddio caib rhew a dannedd dringo a dillad fel bwff a gogls ar gyfer amddiffyn wyneb. Roedd yn wirioneddol her i Aled ac Gethin (y periannydd sain) trwy'r wythnos. Dysgodd y ddau sgiliau newydd am cerdded mynyddoedd ac yn y gaeaf a darganfod pa mor hyfryd, dychrynllyd a diddorol y gall mynyddoedd Eryri fod. Roedd yr holl westeion yn gymwys yn barod i helpu, yn rhoi 100% ac yn barod i gofleidio'r her ond byth yn anghofio'r rheswm pam roedd Aled yno, sef codi arian at achos da. Daeth yr wythnos â heriau proffesiynol a oedd yn cynnwys dewis llwybr, newidiadau dyddiol yn rhagolygon y tywydd, gwahanol amodau dan draed a lefelau sgiliau amrywiol pobl bob dydd tra hefyd yn anelu at gael Aled i'r copa ac yn ôl yn ddiogel. O safbwynt personol dysgais lawer am Blant Mewn Angen y BBC ac yn benodol sut mae'n helpu pobl yng Nghymru yn wirioneddol. Roedd llawer o chwerthin ac ni allem fod wedi gofyn am griw gwell o bobl i ddod fel gwesteion. Mae criw rhaglen Aled yn dalentog ac yn ymroddedig ac roedd yn wych bod ychydig ohonyn nhw hefyd wedi llwyddo i gerdded i fyny ac i lawr yr Wyddfa heddiw. Diolch yn fawr iawn i bawb a gymerodd ran gan gynnwys Arwel a helpodd i ofalu am y grŵp heddiw. Roedd yn fraint cael bod yn rhan o ddigwyddiad mor arbennig ac yn sicr bydd yn un o'n huchafbwyntiau ni yn 2019 !!


Aled Hughes Diwrnod 5 Oriel