Amodau dan draed Yr Wyddfa (16/11/2021)

Amodau dan draed Yr Wyddfa

Y gaeaf hwn byddwn unwaith eto yn cefnogi Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri trwy weithio gyda'r Adran Wardeiniaid i ddarparu adroddiadau wythnosol ar amodau dan draed, ar hyd prif lwybrau'r Wyddfa.
Bob dydd Mawrth a dydd Gwener byddwn yn cerdded i gopa'r Wyddfa (ac yn ôl!) Ac yn darparu adroddiad ar wefan yr Awdurdod yn ogystal â thrydariadau dwyieithog a ffotograffau a / neu fideos cysylltiedig.
Mae hyn yn parhau rhwng Tachwedd a Mawrth ac yn dibynnu ar amodau'r gaeaf, weithiau i fis Ebrill. Dilynwch y dolenni i gael mwy o wybodaeth a byddwn hefyd yn postio ar ein cyfryngau cymdeithasol fel bod gennych wybodaeth ddibynadwy i'w defnyddio wrth gynllunio'ch gweithgareddau gaeaf eich hun.

Heddiw oedd diwrnod cyntaf adrodd y tymor hwn a dechreuodd gydag amodau gwlyb a gwyntog ac yn sicr roedd yn teimlo'n gaeafol ardal y copa gyda gwyntoedd cryfach a glaw parhaus ynghyd â gostyngiad yn y tymheredd.


Amodau dan draed Yr Wyddfa Oriel