Amodau Gaeaf Yr Wyddfa (29/03/2022)

Amodau Gaeaf Yr Wyddfa

Heddiw oedd fy niwrnod olaf yn gweithio ar cytundeb Amodau Gaeaf yr Wyddfa. Wedi'i reoli gan y gwasanaeth wardeiniaid o fewn Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, mae'r cyfnod adrodd fel arfer yn rhedeg o fis Tachwedd i fis Mawrth ac weithiau Ebrill os yw'r gaeaf yn bresennol. Mae’r pedwar gaeaf diwethaf wedi bod yn brofiad gwych ond mae’n amser nawr i mi symud ymlaen i brosiectau eraill. Os bydd angen, bydd yr adroddiadau yn parhau i gael eu darparu gan y wardeniaid hyd at fis Ebrill eleni. Diolch i bawb fu’n rhan o’r cytundeb yn enwedig y tîm ym Mhen y Pass a’r staff llawrydd sydd wedi fy helpu dros y blynyddoedd.


Amodau Gaeaf Yr Wyddfa Oriel