Aros yn brysur! (11/05/2020)

Aros yn brysur!

Gobeithio eich bod chi, eich teulu a'ch ffrindiau'n yn aros yn ddiogel ac yn iach. Wrth i'r wythnosau fynd heibio, mae'n naturiol i ni i gyd redeg allan o weithgareddau er mwyn ein cadw ni'n brysur. Felly dyma rhai syniadau ac awgrymiadau gyda cysylltiad i'r awyr agored, a allai eich ail-fywiogi dros yr wythnosau nesaf!

Yn ystod y 6 wythnos ddiwethaf, gwelwyd llawer iawn o adnoddau hen a newydd yn ymddangos ar-lein er mwyn cadw ni'n brysur! Yma yn Anelu rydym wedi bod yn gwella ein cysylltiad â natur a bywyd gwyllt trwy adeiladu bocsus adar, bocsus ystlumod, pyllau bach, pwll mwy, cartrefi draenogod a cheisio enwi adar, blodau a pili pala. Rydym hefyd wedi bod yn adnewyddu ein sgiliau crefftau wylltgrefft a gwersylla (yn cynnwys bwyta marshmallows!). Rydyn ni wedi ddefnyddio deunyddiau wedi'u hailgylchu a oedd yn gorwedd o gwmpas a cadw wastraff i'r lleiafrif. Dyma rai safleoedd lle cawsom ysbrydoliaeth, er bod yna llawer mwy!!
www.northwaleswildlifetrust.org.uk/
www.wildlifewatch.org.uk/
www.rspb.org.uk/
www.plantlife.org.uk/wales
https://candidegardening.com/


Aros yn brysur! Oriel