Busnes a wylltgrefft (07/03/2019)

Busnes a wylltgrefft

Diwrnod o ddau hanner yng Ngholeg Meirion Dwyfor. Y tu mewn yn ystod y bore yn rhoi cyflwyniad ar y manteision o ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle. Treuliwyd y prynhawn y tu allan mewn amodau heriol yn edrych ar arferion goroesi a phrosesau meddwl, dulliau cynnal tân a gweithio gyda grwpiau yn yr awyr agored. Da iawn i pawb am ddyfalbarhau mewn amodau gwlyb ac oer iawn!


Busnes a wylltgrefft Oriel