CAMU (22/04/2020)

CAMU

CAMU yw ymgyrch i gynyddu, prif-lifo a hyrwyddo y profiad Cymreig gwirioneddol yn y sector awyr agored gan Fentrau iaith Gwynedd, Môn a Chonwy a detholiad o unigolion a chwmnïau sector awyr agored Gogledd Orllewin Cymru. Y nod yw bod pawb sy’n cael profiadau awyr agored yn dysgu mwy am iaith a diwylliant, hanes, daearyddiaeth, bywydeg, bioleg, enwau cynhenid Cymreig, chwedloniaeth ac arwyr Cymreig.

Dros yr wythnosau nesaf byddant yn tynnu sylw at fusnesau antur awyr agored sy'n gweithredu'n ddwyieithog yng Ngogledd Cymru. Mae'n bwysig bod cwmnïau fel ein un ni yn cael eu cydnabod am y gallu i gynnig ein gwasanaethau yn ddwyieithog. Mae'n ychwanegu at brofiad y cwsmer fel gyfathrebu, hyd at y wybodaeth ychwanegol o allu dweud enwau lleoedd yn gywir, adrodd hanes lleol ac esbonio'r ystyr y tu ôl i enwau Cymraeg ar gyfer adar, blodau, bywyd gwyllt ac ati. Mae hyn yn aml yn arwain at sgyrsiau am yr ardal leol. a chymunedau sydd eto'n ychwanegu gwerth at y profiad. Rydym yn falch o fod yn rhan o CAMU ac edrychwn ymlaen at weithio gyda'n gilydd i dynnu sylw at werth ychwanegol cwmnïau dwyieithog.

Ewch draw i'w tudalen Facebook am mwy o wybodaeth.