Carnedd Gwenllian (11/06/2022)

Carnedd Gwenllian

Heddiw buom yn arwain taith gerdded i Garnedd Gwenllian ar y Carneddau fel rhan o Ŵyl Gwenllian a gynhaliwyd ym Methesda. Mae’n dathlu’r Dywysoges Gwenllian, (Mehefin 1282 – 7 Mehefin 1337) sef unig blentyn Llywelyn ap Gruffudd, Tywysog brodorol olaf Cymru. Ffaith arall yw mai "Carnedd y Lladron" oedd yr enw gwreiddiol ar y copa...


Carnedd Gwenllian Oriel