Carneddau (08/01/2018)

Carneddau

Roeddem allan yn gweithio ar y Carneddau Dydd Sul. Wrth gychwyn am 5 y bore roedd y tywydd eger dal i fodoli ond ddaeth tywydd llawer gwell ar ôl cinio. Mae'r tymor Gaeaf yn wych ac rydym yn mor ffodus bod yn agos i fynyddoedd Eryri er mwyn wneud y mwyaf ohonynt. Y newyddion da yw bod yr eira a thywydd Gaeafol am barhau ychydig mwy!