Clo Tachwedd (19/10/2020)

Clo Tachwedd

Bydd Cymru yn cau i lawr yn genedlaethol rhwng 6yh dydd Gwener 23 Hydref a 9 Tachwedd, 2020. Bydd hyn yn amlwg yn effeithio ar ein busnes ond byddwn yn dal i fod yn brysur yn cynllunio ar gyfer cyfnod yr Hydref a'r Gaeaf sydd i ddod ac yn cynnig mwy o ddyddiadau ar gyfer ein cyrsiau. Rydyn ni wedi bod yn brysur iawn ers diwedd y cyfnod cloi diwethaf a hoffem ddiolch i bawb am eu cefnogaeth. Arhoswch yn ddiogel, gadewch i ni i gyd helpu ein gilydd a gweithio tuag at ddychwelyd i ffordd fwy normal o fyw! Cadwch lygad ar ein cyfryngau cymdeithasol am ddyddiadau a digwyddiadau newydd a mwynhewch yr awyr agored beth bynnag fo'ch cynlluniau.