Clwb Ieuenctid Mynydd Llandegai (28/10/2019)

Clwb Ieuenctid Mynydd Llandegai

Allan yn helpu Clwb Ieuenctid Mynydd Llandegai heddiw ar eu taith gerdded noddedig ar hyd Llwybr Llechi Eryri. Tywydd gwych yn helpu i'w wneud yn ddiwrnod arbennig ac ymdrech wych gan bawb. Diolch i Cemlyn, Linda a Dana am helpu i drefnu ac arwain y diwrnod. Os hoffech chi gyfrannu i'w helpu i godi arian i drefnu gweithgareddau ar gyfer y plant (o bob oed) yna ewch draw i'w tudalen Just Giving yn fan hyn - Just Giving


Clwb Ieuenctid Mynydd Llandegai Oriel