Clwb Ieuenctid (03/12/2019)

Clwb Ieuenctid

Fel rhan o weithgareddau clwb ieuenctid lleol i godi arian, fe wnaethon ni eu helpu ar eu menter ddiweddaraf - taith gerdded gylchol gyda'r nos o Cwm Idwal. Grŵp gwych ac roeddem yn ffodus i gael noson sych gydag awyr glir!