Cod Cefn Gwlad (07/06/2020)

Cod Cefn Gwlad

Mae'n werth darllen y Cod Cefn Gwlad ac adnewyddu eich gwybodaeth am sut dylem ryngweithio â'n gilydd, yr amgylchedd a bywyd gwyllt wrth fwynhau'r awyr agored. Gallwch ddod o hyd i fersiynau amrywiol o'r cod ar gyfer gwahanol weithgareddau gan gynnwys cerdded cŵn a chanŵio. Y prif bwyntiau yw PARCHU, DIOGELU, MWYNHAU. Gallwn ddefnyddio elfennau'r cod yn ein bywydau wrth weithio yn y mynyddoedd, wrth chwarae gyda'n teuluoedd neu gyda ffrindiau. Helpwch ni i edrych ar ôl yr ardaloedd hardd trwy ddilyn y cod ac addysgu eraill!