Codi Sbwriel (20/05/2022)

Codi Sbwriel

Ar hyd Llwybr Llanberis ar yr Wyddfa heddiw gyda gwirfoddolwyr Cymdeithas Eryri, yn hel sbwriel. Mae'n braf gweld llai o sbwriel nag arfer ar hyd y llwybr ond mae rhywfaint o chwilio'r tir o'r naill ochr a'r llall bob amser yn dod i fyny ag eitemau wedi'u chwythu gan y gwynt!


Codi Sbwriel Oriel