Coronafeirws - Cyfnod Pasg (05/04/2020)

Coronafeirws - Cyfnod Pasg

Mae'r neges yn glir o lywodraeth ar bob lefel yn ogystal â thwristiaeth a sectorau cysylltiedig yng Ngogledd Cymru. Gadewch i ni i gyd helpu ein gilydd trwy aros adref, peidio â theithio oni bai eu bod yn hanfodol a dilyn y rheolau a amlinellwyd gan y GIG yn ogystal ag eraill:

Arhoswch yn eich prif gartref

Amddiffyn y GIG

Arbed bywydau

Gall unrhyw un ledaenu'r firws.

www.phw.nhs.wales/coronavirus