Coronavirus - Mawrth 2020 (diweddariad) (20/03/2020)

Coronavirus - Mawrth 2020  (diweddariad)

Pwrpas y datganiad hwn yw eich diweddaru ar yr hyn y mae Anelu Aim Higher, fel cwmni, yn ei wneud o ran y sefyllfa ddigynsail diweddar – DIWEDDARU 20 Mawrth 2020.

Am resymau diogelwch ac eglurder busnes ac ar ôl trafodaethau â llawer o'n cleientiaid, rydym wedi penderfynu aildrefnu (NID chanslo) rhai o'n gweithgareddau ar gyfer Mawrth, Ebrill ac efallai Mis Mai 2020 lle rydym yn cyflwyno niferoedd mawr o bobl neu lle mae gofyniad i lawer pobl i deithio, gan gynnwys gweithgareddau ysgol, digwyddiadau elusennol a chyrsiau preifat. Mae ein holl gyrsiau a gynlluniwyd o fis Mai ymlaen sydd i fyny ar ein gwefan neu ar waith trwy archebion ar wahân yn dal i fod yn fyw ac yn dal i fynd ymlaen yn unol â'r dyddiad y cytunwyd arno ond efallai y byddent yn cael eu newid yn fyr rhybudd.

Rydym hefyd wedi gwneud ymdrech ymwybodol i ostwng niferoedd ein grŵp i bedwar o bobl fesul cwrs neu weithgaredd hyd y gellir rhagweld a byddwn yn dilyn canllawiau cenedlaethol wrth iddynt newid.

Gwnaethom hefyd ystyried y bobl sy'n gweithio i ni yn ein penderfyniadau a ni fyddwn byth yn eu hamlygu i risg ddiangen.

Mae llawer o'n cleientiaid yn teithio mewn un ffordd neu'r llall i'n gweithgareddau ac yn defnyddio darparwyr llety. Unwaith eto, mae gofyn i bobl amlygu eu hunain ac eraill i risg ddiangen yn rhywbeth na allwn ei wneud. Yr unigolyn sydd i benderfynu beth yw ei iechyd a'i botensial ar gyfer heintio ar hyn o bryd.

Yn ystod y dyddiau diwethaf mae nifer annerbyniol o bobl wedi penderfynu teithio i Ogledd Cymru ac mae hyn yn amlwg yn cynyddu'r straen ar yr holl wasanaethau yng nghymunedau ac ardaloedd Gogledd Cymru.

Rydym yn hyrwyddo ac yn cefnogi'r ymateb #stayathome a'r defnydd cyfrifol o'ch ardaloedd awyr agored lleol am resymau iechyd amlwg yn yr amser heriol hwn.

Byddwn yn anrhydeddu pob archeb cleient ac fel bob amser yn hyblyg i geisiadau a sefyllfaoedd cleientiaid.

Mae'r awyr agored yn dod â phob math o fuddion ar adegau o her a straen a gobeithio y gall ddarparu man adfer ar ôl i'r amseroedd heriol hyn fynd heibio.

Rydym yn dymuno'r iechyd gorau i bawb dros y misoedd nesaf, arhoswch yn ddiogel, yn gyfrifol a byddwch yn garedig â'ch gilydd!