Cwm Idwal Ysgol Hendre (17/06/2019)

Cwm Idwal Ysgol Hendre

Mae Ysgol Hendre yn awyddus i weld eu disgyblion yn cael profiad o ddysgu y tu allan i'r ystafell ddosbarth. Fe wnaethom drefnu nifer o ymweliadau â Chwm Idwal ar gyfer gwahanol grwpiau oedran a theilwra'r gweithgareddau yn unol â hynny. Disgyblion gwych a llawer o brofiadau newydd. Fel cwmni dwyieithog gyda staff dwyieithog, mae cyfathrebu â disgyblion lleol trwy eu mamiaith yn gwneud y profiad yn well fyth, yn enwedig wrth gyfeirio at flodau a phlanhigion yn ôl eu henwau Cymraeg.


Cwm Idwal Ysgol Hendre Oriel