Cwrs Diogelwch Mynydd (04/03/2020)

Cwrs Diogelwch Mynydd

Dau ddiwrnod gwych gyda staff Cyfoeth Naturiol Cymru ar gwrs sgiliau mynydd / diogelwch pwrpasol. Roedd y tywydd ychydig yn well na'r disgwyl ac nid oedd y gwynt mor gryf o'i gymharu â'r wythnosau diwethaf! Roedd hyn yn golygu y gallem ganolbwyntio ar fwynhau'r golygfeydd godidog yn ogystal ag adnewyddu'r sgiliau presennol a dysgu rhai newydd.


Cwrs Diogelwch Mynydd Oriel