Cwrs Sgiliau Mynydd (19/09/2020)

Cwrs Sgiliau Mynydd

Ar ein cwrs Sgiliau Mynydd diweddaraf, fe aethom i fynyddoedd y Glyderau a Carneddau. Mae'r ddau yn cynnig rhywbeth gwahanol i gyflawni'r silabws sgiliau mynydd felly i Elidir Fawr ar y diwrnod cyntaf gydag amodau gwyntog ond rhoddodd golygfeydd rhagorol. Mae'r tir cymysg yn rhoid lleoliad perffaith i dynnu sylw at y sgiliau sy'n ofynnol ar gyfer diwrnod diogel ar y mynyddoedd. Rhoddodd y Carneddau gyfle inni ehangu a chydgrynhoi'r sgiliau llywio a ddysgwyd ar y diwrnod cyntaf. Ar hyd y ffordd i gopa Bera Bach buom yn ymarfer llywio yn fanwl lle roeddem yn ymarfer camu ac amseru. Treuliwyd y prynhawn yn cyflwyno mapiau ar raddfa wahanol mewn senario fwy realistig o deithio rhwng prif bwyntiau. Digon o bynciau eraill yn cael sylw gan gynnwys cynllunio, y tywydd, dillad, offer, peryglon a gweithdrefnau brys, mynediad a'r amgylchedd a sgiliau cerdded. Grŵp gwych o gleientiaid hefyd a ychwanegodd at y profiad bositif.


Cwrs Sgiliau Mynydd Oriel