Diweddariad Ebrill (11/04/2020)

Diweddariad Ebrill
Mae sefyllfa bresennol gyda Covid-19 wedi effeithio ar gymunedau ledled y DU. Meddyliwn amdan yr rhai sydd wedi eu effeithio ac i'r rhai sy'n derbyn triniaeth. I bawb arall, mae wedi bod yn fater o gadw at ganllawiau'r Llywodraeth, hyd yn oed gwella arnynt yn ein ffordd fach ein hunain a gobeithio y bydd hyn yn ddigon i frwydro yn erbyn y pandemig hwn mewn amser rhesymol.
Fe wnaethom ni fel cwmni benderfynu peidio â chysylltu â phobl gyda negeseuon e-bost a diweddariadau ond i bostio neges ar gyfryngau cymdeithasol a'n gwefan a gweld sut y datblygodd y sefyllfa. Aildrefnwyd ein digwyddiadau mawr a gynlluniwyd mewn cytundeb â'n cleientiaid a gwnaethom gysylltu â'n cleientiaid preifat ac unigol a oedd wedi'u harchebu ar gyrsiau neu gweithgareddau. Diolchwn i bawb am fod yn hyblyg.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau ynglŷn â'r awyr agored, gweithgareddau, aros yn frwdfrydig dros yr awyr agored, cynllunio ac ati, yna cysylltwch â ni, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.
Os ydych chi'n ansicr o unrhyw beth ynglŷn â'r pandemig yna'r man cychwyn gorau yw gwefan y GIG.
Rydym yn dymuno'r iechyd gorau i chwi a'ch teulu, arhoswch yn ddiogel ac yn iach, dilynwch y canllawiau ac edrychwn ymlaen at eich gweld yn yr awyr agored yn 2020!