Diwrnod goroesi! (03/05/2022)

Diwrnod goroesi!

Goroesi o fewn trychineb naturiol oedd y thema i’r disgyblion Bl5 a Bl6 hyn felly darparwyd diwrnod o weithgareddau goroesi yn cynnwys gwaith tîm, datrys problemau, llywio, cymorth cyntaf a chynnal tân. Da iawn i bawb am oroesi!


Diwrnod goroesi! Oriel