Dringo yn yr haul! (18/08/2020)

Dringo yn yr haul!

Rhwng dyddiau glaw trwm a gwyntoedd cryfion, gwasgodd Reuben a minnau diwrnod heulog o ddringo. Dyluniwyd y sesiwn fel cyflwyniad i ddringo yn yr awyr agored a gyda Reuben wedi dringo dan do o'r blaen, buan y cododd y sgiliau sylfaenol. Buom hefyd yn tarfod a dysgu amdan dillad ac offer, ystyriaethau amgylcheddol wrth ddringo yn yr awyr agored, dewis a gofal rhaffau, gwahanol glymau, systemau a dulliau o ddringo. Mae gorffen gyda rhai abseilio bob amser yn hwyl dda a gyda golygfeydd trawiadol tuag Yr Wyddfa, roedd hi'n diweddglo perffaith i'r diwrnod.


Dringo yn yr haul! Oriel