Dychwelyd i'r arfer? (19/06/2020)

Dychwelyd i'r arfer?

Mae'r diweddaraf gan Lywodraeth Cymru yn rhoi llygedyn o obaith y gallwn ail-gysylltu â chleientiaid yn yr awyr agored.

Er bod dyddiadau penodol yn cael eu crybwyll ar gyfer llacio'r rheoliadau yn fwy cyffredinol, mae'n amlwg y gall grwpiau bach fod yn yr awyr agored, os nad ydyn nhw'n teithio mwy na phum milltir ac yn dod o cartrefi ar wahân. Y gobaith yw y bydd y terfyn pum milltir ar gyfer teithio yn cael ei ddileu ar 13eg Gorffennaf ac y gellir caniatáu i fathau penodol o lety agor.

Pa gyfleusterau chwaraeon a hamdden sydd ar agor bellach?

O 22 Mehefin ymlaen, caiff pob cyfleuster chwaraeon a hamdden awyr agored, ac eithrio meysydd chwarae a champfeydd awyr agored, fod ar agor. Disgwylir i weithredwyr y cyfleusterau gymryd pob cam angenrheidiol i reoli risg a chadw pellter cymdeithasol. Fodd bynnag, ni chaniateir chwaraeon tîm na chwaraeon cyswllt, nac i grwpiau mawr o bobl ymgymryd â gweithgareddau hamdden.

Rydym yn adlinio dyddiadau ein cyrsiau i adlewyrchu'r canllawiau diweddaraf felly daliwch i edrych ar ein gwefan a'r cyfryngau cymdeithasol neu cysylltwch â ni i drefnu diwrnod preifat!