Dyddiadau Cyrsiau Hydref (04/10/2020)

Dyddiadau Cyrsiau Hydref

Rydym wedi diweddaru dyddiadau ein cyrsiau, wedi cyflwyno dyddiadau ein cyrsiau llywio nos ac wedi rhoi dyddiadau ychwanegol ar gyfer ein sesiynau wyllt grefft! Fel bob amser, os nad yw'r dyddiadau'n addas yna cysylltwch â ni a gallwn drefnu dyddiad cwrs i weddu i'ch argaeledd. Mae ein cyrsiau Sgiliau Mynydd a Bryn wedi bod yn boblogaidd ochr yn ochr â'n cyrsiau llywio undydd. Rydym yn ymdrin a Covid mewn ffordd broffesiynol a synhwyrol ac mae llawer o'n cleientiaid ar ein cyrsiau diweddar wedi nodi pa mor ddiogel y maent wedi teimlo tra ar ein cyrsiau. Mae dyddiadau ein cyrsiau yma