Esgidiau (22/06/2019)

Esgidiau

Rydym yn gwneud ein rhan dros yr amgylchedd lle bynnag a phryd bynnag y gallwn, sydd bob amser wedi cynnwys gwneud ein dillad a'n hoffer parhau mor hir ag y gallwn fel bod prynu newydd yn ddewis olaf yn hytrach na'r cyntaf. Mae hyn yn ymestyn i'n hesgidiau felly ymwelodd Stephen â John Cobblers ym Mangor i weld a allent ail-wneud ei esgidiau Hanwag a oedd wedi gwisgo gwadnau. Er ei fwynhad, gosododd gwadnau vibram newydd gyda lw dyfnach. Roedd mor falch o'r pâr cyntaf a gafodd ei bâr arall hefyd. Gwasanaeth gwych a chrefftwaith gwych. Maent eisoes wedi cael eu profi ar Crib Goch ac wedi pasio'r prawf ymarferol !! Gwiriwch nhw ar y Stryd Fawr ym Mangor.