EverTrek Sgiliau Gaeaf a Mynydd (18/01/2022)

EverTrek Sgiliau Gaeaf a Mynydd

Allan gyda grŵp o gleientiaid o'n partneriaid yn EverTrek dros y penwythnos. Rhoddodd y tywydd flas i ni o amodau gaeafol cymysg gyda chymylau isel, gwyntoedd cryfion, cawodydd ac oerfel gwynt. Buom yn ymdrin â sgiliau gaeaf ar y dydd Sadwrn gan gynnwys cynllunio, ymwybyddiaeth o eirlithriadau a thywydd gaeafol yna dilyniant sgiliau symud a defnyddio caib rhew a chramponau. Llywio oedd y thema ganolog ar gyfer dydd Sul a chliriwyd y cymylau yn y prynhawn i ganiatáu golygfeydd gwych o’r mynyddoedd!


EverTrek Sgiliau Gaeaf a Mynydd Oriel