Ffilmio Cwm Idwal (02/06/2022)

Ffilmio Cwm Idwal

Roeddwn i allan yn gweithio i Heicio a Beicio Eryri heddiw yng Nghwm Idwal, yn cefnogi criw ffilmio oedd yn gweithio ar brosiect i S4C/BBC. Fel busnes lleol, mae cydweithio yn rhan bwysig o rwydweithio a chefnogi ein gilydd. Mae'n bwysicach fyth fel cwmni Cymraeg i greu partneriaethau gan fod ein gallu i ddarparu gwasanaethau dwyieithog yn rhywbeth yr ydym yn ymfalchïo ynddo ac yn ei werthfawrogi'n fawr.


Ffilmio Cwm Idwal Oriel