Go North Wales Tourism Awards - Rhestr Fer (29/10/2019)

Go North Wales Tourism Awards - Rhestr Fer

Mae Anelu wedi cyrraedd y rhestr fer yn Go North Wales Tourism Awards. Cynhelir y digwyddiad yn Venue Cymru ar 14eg Tachwedd lle bydd enillwyr pob categori yn cael eu cyhoeddi.Mae'r gwobrau'n arddangos ac yn dathlu cyflawniadau, gwaith caled ac ymroddiad y rhai sy'n gweithio yn y sectorau twristiaeth a lletygarwch yng Ngogledd Cymru. Mae'r categori hwn yn agored i weithgareddau sy'n gallu dangos yr hyn maen nhw wedi'i wneud i wella profiad yr ymwelydd.Rydym yn falch o fod ar y rhestr fer a chredwn fod hyn ynddo'i hun yn gyflawniad sy'n adlewyrchu'r gwaith caled, yr ymroddiad a'r proffesiynoldeb a ddangosir gan ein holl staff a hefyd y gefnogaeth a gawn gan ein partneriaid yng Ngogledd Cymru.Rydym yn dymuno pob lwc i'r holl gystadleuwyr yn y rownd derfynol ym mhob categori ac yn edrych ymlaen at fwynhau'r noson!

Crib Goch Outdoor World Ltd Partneriaeth Ogwen Neuadd Ogwen, Bethesda Snowdon Cafe - Pen-y-Ceunant Tea House Caffi Coed-y-Brenin Caffi Gorphwysfa Cafe Pen y Pass St David's Hospice Cyngor Gwynedd Council Cyngor Sir Ynys Môn Conwy County Borough Council BBC Radio Cymru Hunaniaith CAMU Menter Iaith Conwy Menter Iaith Bangor Parc Cenedlaethol Eryri - Snowdonia National Park