Gwanwyn yn Eryri (08/04/2018)

Gwanwyn yn Eryri

Aethom i'r Glyderau a'r Carneddau ar ein cwrs Sgiliau Mynydd 2 ddiwrnod diweddaraf. Roedd y copaon uchel yn dal i fod o dan eira ond roedd yr amodau'n glir a roddodd i ni golygfeydd bendigedig. Hefyd, cafodd Vanessa, Will ac Emyr cyfle i weld natur a bywyd gwyllt Eryri yn deffro, yn cynnwys Mwyalchen y Mynydd a Tinwen y Garn. Fe wnaethon ni fwynhau'r tywydd ond rhoddodd y lleoliadau ddigon o gyfle i ni drafod ac ymarfer yn cynnwys cynllunio taith a rhagolygon tywydd, llywio, canfod llwybrau, gweithdrefnau brys a llawer mwy. Edrychwch ar ddyddiadau'r cwrs am ragor o wybodaeth.


Gwanwyn yn Eryri Oriel