Gwyliau Banc Mis Mai (07/05/2020)

Gwyliau Banc Mis Mai

Mae'n ddealladwy bod pobl eisiau mentro y tu allan ac ymweld â mynyddoedd ac arfordiroedd Gogledd Cymru ond y cyngor cyfredol gan yr awdurdodau - hoffwch o neu beidio - yw aros adref a pheidio â datgelu preswylwyr a gwasanaethau cyhoeddus Gogledd Cymru i risg ychwanegol. Rydym i gyd yn gobeithio y bydd y cyfyngiadau’n cael eu codi’n fuan ond y gwir yw bod nifer yr achosion a gadarnhawyd ar gynnydd ar hyn o bryd yng Ngogledd Cymru. Helpwch ni trwy aros adref a byddwn yn eich croesawu eto ar ôl i'r sefyllfa wella.

Mae datganiad rhanbarthol wedi cael ei wneud ar ran partneriaid yng Ngogledd Cymru i annog ymwelwyr i gadw draw o’r ardal. I gyd-fynd â’r datganiad mae delweddau wedi eu rhyddhau o weithwyr rheng flaen yn tanlinellu’r neges Cadw Draw.